Saltar al contingut

Cdmitjans | Creacions i Disseny

Política de privadesa

Política de Privadesa

1.- INFORMACIÓ A L'USUARI

El lloc web informa els usuaris del lloc web sobre la seva política respecte al tractament i la protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser sol·licitats per la navegació a través del seu lloc web.

El lloc web és el Responsable del tractament de les dades personals de l'usuari, per la qual cosa se us facilita la següent informació referent al tractament de les vostres dades:

Criteris de conservació de les dades: Les dades personals proporcionades es conservaran fins que no se sol·licite la suspensió per part de linteressat, exercint els seus drets sobre les dades, i en qualsevol cas en compliment de terminis legals de prescripció que li siguin aplicables.

Drets dels interessats:

Dret a retirar-ne el consentiment en qualsevol moment.
Dret d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les vostres dades, ia la limitació o oposició del vostre tractament, així com no ser objecte de decisions individuals automatitzades.

Dades de contacte per exercir els seus drets:

Cal identificar degudament i sol·licitar clarament el dret dexercir.

  • Web: https://shop.cdmitjans.com/
  • Responsable: CREACIONS I DISSENY MITJANS SL
  • NIF: B64704976
  • Domicili: Carrer Dr. Torras i Bages, 114
  • Població: 08223 Terrassa – Barcelona
  • Telèfon: 93 731 41 44

2.- INFORMACIÓ FACILITADA PER L'USUARI

Si és menor de 18 anys, no es permet l'ús de formularis a la nostra web.

Els Usuaris, introduint les seves dades als formularis de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del Responsable, sent voluntària la inclusió de dades als camps restants.

L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació.

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són necessàries per prestar un servei òptim a l'Usuari. En cas que no es facilitin totes les dades, no es garanteix que la informació i els serveis que El Responsable li faciliti, siguin completament ajustats a les seves necessitats.

3.- MESURES DE SEGURETAT

Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, El Responsable està complint totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, les quals són tractades de forma lícita , lleial i transparent en relació amb linteressat i adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

El Responsable garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat establertes pel RGPD i la LOPD per protegir els drets i les llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

4.- BRETXES DE SEGURETAT

El Responsable informarà sobre qualsevol bretxa de seguretat que afecti la base de dades que utilitza aquest lloc web, o que afecti qualsevol dels nostres serveis de tercers, totes i cadascuna de les persones, dades de què puguin haver estat afectats, i autoritats, dins de les 72 hores següents a la detecció de la bretxa.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o de les activitats que es desenvolupin, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l'ús dels jutjats i els tribunals de Barcelona.